Karel MS48C Santral Programlama Kodları

MS48C programlama

Karel ms48c santral programlama kodları sadece sistem yetkilisi abone (111 no’lu abone) telefonundan yapılabilir.. Eğer 803 kodu ile sistem yetkilisi değiştirilirse, yeni sistem yetkilisi Programlama başlığı altında belirtilen tüm işlemleri yapabilir, ancak operatör ile ilgili kodları kullanamaz. Herhangi bir program girilebilmesi için ilk önce sistem yetkilisi aboneden 877777 çevrilerek çevir sesi alınmalıdır. Bu işlem bir dakika için santralı programlama durumuna sokar. Herhangi bir program girildiğinde, bu süre yeniden başlar. Bir dakika süre ile program girilmez ise, santral programlama durumudan çıkar.

Eğer sistem programlama konumunda iken 877778 çevirirseniz, yaptığınız programları kaydeder ve normal konuma geçer. Programların başlangıç değerlerini değiştirmek istemediğiniz sürece hiçbirşey yapmanız gerekmez. Eğer sisteminizin kapasitesi 6/18’den büyükse, abone numaraları 3 basamaklı ( 111 112 113 gibi ) , 6/18’den küçükse 2 basamaklıdır ( 11 12 13 gibi ). Eğer sisteminizde esnek numaralandırma aktifse abone numaralı 2 basamaktan, 4 basamağa kadar değer alabilir. Programlama da abone numaraları girilirken bu hususa dikkat edilmelidir.

GENEL SANTRAL PROGRAMLARI

Kabinet Zili Kontrolü: 8091 / 8090

Kabinet zili aktiflendiğinde dış hatlardan gelen çağrılar için kabinet zili de çalma abonesi ile aynı ritimde çalar. Bu genellikle gürültülü ortamlarda telefonun zil seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda kullanışlıdır.

Röle Çekili Kalma Süresi: 8094 tt

Sistemde, kapı otomatını kontrol etmek amaçlı kullanılabilecek röle sisteminin ne kadar süre ile aktif olacağının belirlenmesini sağlar.

Çağrı Bekletme Süresi(Çağrının Parkta Bekleme Süresi): 8082 tt

Parkedilen çağrıların ne kadar süreyle park edilmiş olarak bekleyeceğinin belirlenmesini sağlar.

Dış Hat Eşit Yük Dağılımı: 8027 1

Normal durumda abonelerin dış hat erişimlerinde servise açık olan en büyük numaralı dış hattan başlanarak abonelere boş bulunan ilk dış hat tahsis edilir. Bu program, tüm dış hatların eşit sayıda kullanılmasına ve bu sayede de faturaların orantılı olmasını sağlar.

DISA / Robop Hattın Çalma Sayısı: 80823 tt

DISA ya da Robop hattan gelen çağrıların operatör ya da çalma abonesine otomatik olarak aktarılması durumunda ne kadar süre çalacağının belirlenmesini sağlar. Bu program aynı zamanda DISA/ACD hattan aranan abonenin çalma süresini belirlemek için de kullanılır.

DTMF Çatalaltı Süresi: 801 A 7 P

Abonelerin çatalaltı yapmak amacıyla “#” tuşuna en az kaç milisaniye basmaları gerektiğini belirler.

ms48c çatalaltı süresi

Dış Hat Otomatik Kontrol (Sadece Operatör): 827 veya 747

 • Bu kod dış hatlar üzerinden devam etmekte olan çağrı varken kullanılırsa dış hatlar otomatik olarak kontrol edilmeye başlanacağından konuşma kesilir.
 • Bu program aktiflendiğinde santral 01 numaralı dış hattan başlayarak en yüksek numaralı dış hatta kadar aşağıdaki kontrolleri yapar
  • Dış hatta çıkılır ve çevir sesi var mı yok mu kontrol edilir.

Eğer çevir sesi yoksa:

 • Hat daha önceden servise açık olarak programlandıysa durumu sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde değiştirilir.
 • Diğer durumlarda hat servise kapatılır.

Eğer çevir sesi varsa:

 • Hat daha önceden sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde programlandıysa durumu sadece gelen çağrılara hizmet verecek şekilde kalır.
 • Diğer durumlarda servise açılır.
 • Ardından bir sinyalleşme testi ile hattın sinyalleşmesi DP ya da DTMF olarak ayarlanır.

Kutup Değişikliği Algılayıcı Filtre: 8776 4 04 P

Bu program ile santral tarafından algılanabilecek kutup değişikliği süresi programlanabilir. Santral belirlenen süreye göre daha kısa ya da uzun süreli kutup değişikliklerini algılayamaz.

Karel Santral Kutup Değişikliği

MS48C Santral Resetleme:  745 P

Sisteme ait farklı parametre tablolarının başlangıç konumlarına getirilebilmelerini sağlar.

MS48C Resetleme

Santralınızı kısmen veya tamamen yeniden programlamak istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz.

ABONELERE İLİŞKİN PROGRAMLAR

Sistem Yetkilisi:

Bu kodla, sistemi programlama konumuna sokan, programlama kodlarını giren, bunları kaydeden ve programlama konumundan çıkışı gerçekleştiren sistem yetkilisinin değiştirilebilmesi sağlanır.

Program Kodu: 803 A 

Sistemin programlanması sadece A numaralı abone tarafından yapılabilir.

Dış Hat Yetki Seviyesi:  887 A [9] P

Aramaların tipine göre aboneye görüşme izni verilip verilmeyeceğinin belirlenmesini sağlar. Program gece ve gündüz modlarında ayrı ayrı girilebileceğinden yetki seviyeleri de gece ve gündüz için farklı tanımlanabilir.

karel ms26c dahili yetki verme

Abone PBX Grubu :  805 A B

Meşgul olan abonelere gelen çağrı otomatik olarak başka bir telefona düşer. Abonelerin birtakım özelliklerden yararlanabilmeleri için gruplar halinde tanımlanabilmelerini sağlar. PBX grubu adı verilen bu gruplara alınan aboneler aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirler.

 1. Aynı PBX grubundaki aboneler birbirlerinin çalan telefonlarını PBX Gruptan Çağrı Yakalama özelliğiyle cevaplayabilirler.
 2. A ve B aboneleri aynı PBX grubundayken A abonesine çağrı geldiğinde meşgulse veya telefonu üç defa çalmasına rağmen cevap vermediyse çağrı B abonesine yönlendirilir.
 3. Aynı PBX grubu içindeki aboneler Paralel Çalma özelliğini aktifleyebilirler. Böylelikle telefonlarına bir dış çağrı geldiğinde bu çağrı abonenin PBX grubundaki ilk 4 telefonda da aynı anda çalacaktır.

ms26c pbx programı kodu

Örnek : 112, 113, 114 numaralı aboneler aynı PBX gruba alınacağında;
805 112 113, 805 113 114, 805 114 112 programları girilmelidir.

Dış Hat Konuşma Süresi: 801 A 9 T

Dış aramalarda abonenin konuşabileceği sürenin kontrol edilebilmesini sağlar.

Karel Dış Hat Konuşma Süresi

Paralel Operatör: 8085 A

Operatöre gelen çağrılarda operatör ile birlikte çalması istenen abonelerin paralel operatör olarak tanımlanmasını sağlar.

karel santral paralel operatör

Dış Hat Açma/ Kapama: 89 D P C

Bir dış hattın servise açılmasını ya da kapanmasını, dış hat üzerinde geçerli olacak sinyalleşmenin belirlenmesini ve hatların Caller ID algılama durumlarının programlanmasını sağlar.

Karel dış hat açma

Dış Hat Kutup Değişikliği Algılama: 80222

Eğer telefon operatörü dış hatlarda kutup değişikliği özelliğini destekliyorsa, bu sinyalin algılanmasını sağlar.

Karel Santral Kutup Değişikliği

Karel MS48C Santral Programlama Kodları

Operatör ve Kullanıcı Özellikleri Program Kodu
Programlamaya giriş 877777
Abone dış hat açma yetkisi 887 – abone no – 3
Yetki ve program girişini çözme 837 – üç haneli şifre – 3
Bekletmede Müzik / iptali 8321 / 8320
Dış Hat Ses Seviyelerinin Ayarlanması 855 dış hat 1
Dış Hatları otomatik açma 827
Dış hatları servise açma / kapama 89 dd 1/0
Gece Servisi / İptali 879 / 878
Ortak Hafızaya Numara Girme 834 00-99
Saat Ayarlama 88 saat ( 88 17 00 gibi)
Sistem Programlarını Tekrar Yüklemek 744
Tarih ayarlamak 833 Gün Yıl ( 833 01 01 17 gibi)
Anons (genel/grup/abone) 866 / 5 / aaa
Çağrı Yakalama 3
Çağrı Yakalama dahili hat 82 dahili no
Çağrı Yönlendirme / İptali 85 – dahili no / iptali 85
Dış hattı dış hatta bağlamak #4 dış hat no #6
Dış hattı seçerek alma 701, 702, 703
Dış hattın sesini yükseltme #55
Konferans (dış hat için) #4 dışhat no #9
Konferans (iç hat / dış hat) #5 aa #
Şifre Girme 836 şifre (3 haneli)
Şifre değiştirme 836 eski şifre yeni şifre
Şifreyi aktif etme 837 şifre 1
Karel Santral Kodları ve Programlama Program Kodu
Programlamaya giriş 877777
Dış hat açma 89 dd 1/0
Bekletme Süresini ayarlama 8082 ss
Çatalaltı Süresi Belirleme 8099 tt
Dahili çevir sesi değiştirme 8022 0,1
Direk iç Aranamaz abone Robot 807 dd 9 0/1
Dış Hat Ses Seviyelerinin Ayarlanması 8025 dd 0/1
Dış Hat Eşit Yük Dağılımı 8027 0,1
Dış Hat Konuşma Süresi 801 dd 9 tt
Faks Programı 800 dd aa 002
# * Tuşlarının kullanımı ve iptali 8071 aa 00
MF Telefon Direk Arar Arayamaz 8088 1/0
Rölenin Çekili kalma süresi 8094 tt
Sistem tablolarının silinmesi 8259 yada 7459
Dahili yetki verme 887 aaa 03
Programlamadan Çıkış 877778
Bu Yazıyı Oylayınız
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Share this post:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × three =